Stingatoare de incendiu Verificare/incarcare stingatoare

Verificare si incarcare stingatoare 

 
Verificari Stingatoare Cluj Napoca - Incarcari Stingatoare
Conform OMAI 138/2015, Art. 11, verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu trebuie efectuata doar de catre persoane autorizate in conditiile legii. In acest sens RIVER TRADE & SERVICES a obtinut de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta – Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Autorizatia Seria A Nr. 6610/10.01.2017.
 
Verificarea stingatoarelor de incendiu reprezinta un ansamblu de operatiuni efectuate de catre personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, cu scopul de a conferi increderea ca produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor functionale demonstrate de modelul certificat si ca prezinta sigurant ain exploatare.
 
In urma operatiunilor de verificare, stingatoarele de incendiu trebuie sa corespunda integral cu modelul certificat.
 
Acestea se regasesc pe site-ul www.igsu.ro, in registrul produselor certificate.
https://www.igsu.ro/documente/CNSIPC/persoane_atestate_autorizate/tabel-cf-OMAI-88.pdf
 
In cazul in care in urma operatiunilor de verificare se constata existenta unor defectiuni, se procedeaza, dupa caz, la remedierea acestora conform operatiunilor de reparare sau la scoaterea din uz  a stingatorului de incendiu. Conform OMAI 138/2015, Art. 16, stingatoarele de incendiu retrase de la utilizare pentru verificare, reincarcare si reparare trebuie inlocuite imediat cu stingatoare de acelasi tip si cu performante cel putin egale.
 
Persoana autorizata pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu trebuie sa aplice pe fiecare singator o eticheta care sa cuprinda datele de identificarea ale  acesteia, luna si anul in carea a fost realizata verificarea, repararea sau reincarcarea, precum si luna si anul pana la care trebuie efectuata urmatoarea verificare sau, dupa caz, reincarcare.
 
Eticheta trebuie sa contina referiri la perioada de garantie acordata pentru lucrarile efectuate, respectiv pentru piesele de schimb inlocuite. Acestea insa nu vor inlocui etichetele producatorului stingatorului de incendiu si trebuie amplasate astfel incat sa nu afecteze sau sa schimbe informatiile precizate in eticheta producatorului.


URMATOARELE STINGATOARE DE INCENDIU SUNT CONSIDERATE DEPASITE si nu se mai admit la utilizare decat maximum 6 luni de la data intrarii in vigoarea a Ordinului 138/23.10.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea, repararea si scoaterea din uz a astingatoarelor de incendiu, urmand ca dupa aceasta perioada sa fie casate:
 
Nr. crt. TIP STINGATOR
1 Mai vechi de 20 de ani
2 De tip "soda acid"
3 Cu spuma chimica
4 Cu clorobromometan
5 De unica folosinta mai vechi de 5 ani
6 Care functioneaza prin rasturnare
7 Cu recipient din cupru sau alama imbinate prin sudura moale/lipire sau nituire
8 Cu recipient din otel imbinate prin nituire
9 Pentru care nu se mai gasesc piese originale
10 Considerate atipice fata de standardele aplicabile (G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10)
11 Nu se poate identifica agentul de stingere original cu care au fost incarcate si certificate
12 Recipientele stingatoarelor de incendiu sunt corodate sau deformate, prezinta lovituri
13 Lipsa marcaj CE
14 Lipsa inscriptie sau inscriptie incompleta
15 Lipsa eticheta originala producator/eticheta deteriorata ( imposibilitatea de a identifica instructiunile producatorului privind mijloacele tehnice specifice necesare, agentul de stingere, piesele de schimb conform modelului certificat )
16 Stingatoarele de incendiu de unica folosinta, altele decat cele cu agent curat, trebuie descarcate si scoase din uz in maximum 5 ani de la data fabricarii, marcata pe corpul stingatorului
17 Stingatoarele de incendiude unica folosinta cu agent curat trebuie scoase din uz si trimise catre un centru de reciclare pentru recuperarea agentului curat in maximum 5 ani de la data fabricarii, marcata pe corpul stingatorului
18 Stingatoarele de incendiu care nu au fost certificate conform OMAI 88/2012 si OMIRA  607/2008 si nu se regasesc pe lista produselor certificate
 
 

Copyright © 2014 RIVERTRADE - Webdesign by  Dezvoltare pagini web cluj - bucuresti
Verificare si incarcare stingatoare Cluj – River Trade